หมวดรัฐศาสตร์

ในหมวดนี้ครูแป๊ปจะรวบรวม Blog ที่ครูแป๊ปเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ไว้ด้วยกันนะครับ โดยเนื้อหาบางบทก็จะมีเชื่อมโยงไปที่ประวัติศาสตร์ หรือศาสตร์ความรู้อื่นๆ ได้บ้าง แต่แกนหลักยังคงอยู่ในเนื้อหารัฐศาสตร์ครับ เนื้อหาในด้านนี้ครูแป๊ปจะมุ่งบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เปรียบเทียบการดำเนินนโยบายต่างๆ ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอดีต รวมถึงอธิบายศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางด้านนี้

หากชอบหรือถูกใจ ฝากกด share รวมถึงส่งข้อความให้กำลังใจ แสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะเกี่ยวกับบทความ ผ่าน comment ได้เลยนะครับ

ไขความหมายของคำว่า รัฐ ชาติ ประเทศ มันคืออะไร และมีอะไรซ่อนอยู่ในคำเหล่านี้ไหม?

Drama ฮ่องกง-ไต้หวัน เราควรจะจัดกลุ่ม 2 พื้นที่นี้ว่าอยู่ในสถานะไหนดี?

นัยยะที่ซ่อนอยู่ในความหมายของคำว่า ประชาชน ราษฎร พลเมือง

If you like, please share this!