Course Saman 62

Course เฉลยสังคม สามัญ 62

เป็น Course เฉลยข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 62 แบบเจาะลึกตามสไตล์ Insight Social Studies By Kru Pap โดยครูแป๊ปจะ upload ทั้งตัว File VDO และ File PDF ไว้ใน Facebook Secret Group (หลังจากสมัครเรียบร้อย ครูแป๊ปจะส่ง invite ให้)  

คลิปวิดีโอตัวอย่างการเฉลย (5 ข้อ)

รูปแบบของ Course : 

   ครูแป๊ปจะเฉลยผ่าน File VDO และ File PDF โดย upload ไว้ที่ Facebook Group ในชื่อว่า สังคมศึกษา สามัญ 62 กลุ่มนี้จะเป็น secret group เมื่อนักเรียนสมัครและโอนค่า Course เรียบร้อยแล้ว ครูแป๊ปจะส่ง invite เข้า Group ให้ทีอีกที

Course นี้เหมาะสำหรับใคร :

   นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยจริง และต้องการมุ่งเน้นการวิเคราะห์เจาะลึกโจทย์ในการนำไปใช้ได้

ราคา Course : ปกติ 450 บาท ลดเหลือ 350 บาท เท่านั้น

แต่หากซื้อพร้อม Course สามัญ 63 จากปกติ 900 บาท เหลือเพียง 500 บาท เท่านั้น

และพิเศษสุด “หากซื้อไม่เกินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 คิดเพียง 400 บาท เท่านั้น”  

สิ่งที่จะได้รับ :

   File VDO ที่เป็นตัวเฉลย 5 File แบ่งไปตามสาระของวิชาสังคมทั้ง 5 คือ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โดยความยาวของแต่ละไฟล์มีต่างกันดังนี้

      ศาสนา : 00:46:08

      หน้าที่พลเมือง : 01:02:00

      เศรษฐศาสตร์ : 01:17:21

      ประวัติศาสตร์ : 01:52:39

      ภูมิศาสตร์ : 01:20:19   

   File Intro (00:14:37) และ File Conclusion (00:50:11) ไฟล์ Intro เป็นไฟล์อธิบายภาพรวมของการเฉลย และแนะนำการใช้เบื้องต้น ส่วนไฟล์ Conclusion เป็นไฟล์สรุป แบ่งเป็น สัดส่วนเนื้อหาที่ออกในแต่ละสาระ ระดับความยากง่ายของข้อสอบ และ trend เนื้อหาที่ควร Focus ต่อไป

   File PDF 3 ไฟล์ ประกอบด้วย ไฟล์ข้อสอบสามัญปี 62 ไฟล์เฉลยละเอียดของปี 62 และไฟล์ตารางเทียบสัดส่วนเนื้อหา+ระดับความยากง่ายของข้อสอบ

If you like, please share this!