Download

ใน Page นี้ครูแป๊ปจะรวบรวมไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาไว้นะครับ โดยในช่วงแรกจะมีไฟล์ตัวข้อสอบ และไฟล์เฉลยข้อสอบ วิชาสามัญก่อน ในอนาคตถ้ามีทำอะไรเพิ่มเติมจะอัพเดทลงมาให้ใน page นี้ นะครับ กด Click เลือกตามหมวดหมู่ได้เลยครับ

If you like, please share this!