Learn from Quiz

ใน Part นี้ ครูแป๊ปจะรวบรวมข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ในระดับ ม.6 (หรืออาจจะเป็นชั้นอื่นๆ ด้วยตามสมควร) ที่น่าสนใจ และจะเฉลยแบบละเอียดประกอบให้ โดยจะแยกไปตามสาระของวิชาสังคมศึกษาเป็น 5 สาระหลัก เพื่อให้นักเรียนหรือผู้สนใจได้เรียนรู้หรือเข้าใจในวิชาสังคมศึกษาจากประเด็นคำถามในข้อสอบ และเห็นทิศทางการตั้งคำถาม เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบของตัวเอง ตลอดจนใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้

ทั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 Page ย่อย คือ Page ที่เป็นตัวข้อสอบอย่างเดียว เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนหรือผู้เข้าชม Web ได้ลองทำกันก่อน และ Page ที่เป็นการเฉลยแบบละเอียด ในระยะแรกจำนวนชุดของแบบทดสอบหรือ Quiz อาจจะน้อยอยู่ แต่จะค่อยๆ Update ให้เรื่อยๆ ครับ

หากมีคำถามหรือสงสัยจากการเฉลยใดๆ สามารถส่ง email มาถามได้นะครับที่ insightsocialstudies@gmail.com หรือ inbox มาได้ที่ fb fanpage insightsocialstudies

If you like, please share this!