Quiz-C

ส่วนนี้เป็นส่วน Quiz ของสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า หน้าที่พลเมือง นั่นหละครับ เช่นเดียวกับทุกๆ Quiz นะครับ Quiz หรือแบบทดสอบ จะแบ่งเป็นชุดๆ ชุดหนึ่งจะมี 10 ข้อ เกณฑ์ในการผ่านแต่ละชุดอยู่ที่ 60% หรือ 6 ข้อ จาก 10 ข้อ ทำเสร็จแล้ว แล้วอยากได้เฉลยแบบละเอียด ก็ไปศึกษาต่อกันได้นะครับ ในหน้า Answer Key-C

แบบทดสอบสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชุดที่ 1

แบบทดสอบสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชุดที่ 2

แบบทดสอบสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชุดที่ 3

If you like, please share this!