Quiz G-3

59
Created on

แบบทดสอบ สาระภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3

เคยลองถามตัวเองดูไหมว่า เรารู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ หรือศาสตร์ที่บอกเล่าถึงพื้นที่ที่เราอาศัยกันอยู่ซึ่งเรียกว่าโลกนี้มากน้อยแค่ไหน มาทดสอบดูผ่านแบบทดสอบนี้กัน!

1 / 10

ระยะทางจริงระหว่างยอดเขาสูงสุด (ภูด่านอีป้อง) 1,271 เมตร ถึงยอดเขาอีกแห่งหนึ่งสูง 633 เมตร วัดได้ 22.5 กิโลเมตร ถ้าระยะทางในแผนที่วัดได้ 9 เซนติเมตร แผนที่นี้ใช้มาตราส่วนเท่าใด (สามัญ 59) *

2 / 10

ถ้าภาพถ่ายทางอากาศใน 1 แนวบิน มีจำนวนภาพเรียงกันทั้งหมด 6 ภาพ โดยแต่ละภาพมีส่วนเหลื่อมล้ำหน้าร้อยละ 60 อยากทราบว่าจะเห็นภาพ 3 มิติที่ภาพทับกันสนิทได้ทั้งหมดกี่ภาพ (สามัญ 61) ***

3 / 10

หากเปลือกโลกเคลื่อนตัวด้วยหินหนืดแทรกซ้อนภายใน บริเวณเปลือกโลกที่ถูกบีบดันด้วยหินหนืดจะไม่เกิดลักษณะภูมิประเทศใด **

4 / 10

ภูมิประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีลักษณะเรียงลำดับกันอย่างไร **

5 / 10

ถ้าการเกิดพายุไต้ฝุ่นระดับรุนแรงมากในประเทศจีน เคลื่อนที่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและขึ้นฝั่งที่เมืองดานัง พัดผ่านตอนกลางของเวียดนาม-ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และอ่อนตัวลงเป็นพายุดีเปรสชั่นพัดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ประเทศสหภาพเมียนม่า

จากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถคาดการณ์และมองเห็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นได้ ข้อใดเป็นการพยากรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด (สามัญ 62) **

6 / 10

การก่อสร้างในกลุ่มจังหวัดใดไม่จำเป็นต้องออกแบบอาคารรองรับความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว *

7 / 10

พื้นที่แห่งหนึ่งเป็นดินเหนียวระบายน้ำได้ไม่ดี พบได้ในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ำ มีหญ้าจำพวกกก กระจูดขึ้นทั่วไป เนื้อดินมีสารสีเหลืองฟาง พบคราบสนิมเหล็กในดินและน้ำจะมีรสฝาด จากข้อความดังกล่าวข้อใดสรุปความได้ถูกต้องที่สุด (O-Net 61) *

8 / 10

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซน (O-Net 62) *

9 / 10

ขอบข่ายการดำเนินงานของกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wide Fund for Nature; WWF) ไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศในข้อใด *

10 / 10

แนวทางใดเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน *

Your score is

The average score is 15%

0%

If you like, please share this!