ข้อสอบสังคม-สามัญ ม.6

ข้อสอบวิชาสามัญปี 56

ข้อสอบวิชาสามัญปี 57

ข้อสอบวิชาสามัญปี 58

ข้อสอบวิชาสามัญปี 60

ข้อสอบวิชาสามัญปี 62

ข้อสอบวิชาสามัญปี 64

กรณีโหลดไม่ได้หรือ link เสีย สามารถส่ง email มาได้ที่ totoropap@gmail.com หรือ insightsocialstudies@gmail.com

If you like, please share this!